Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 237 комбінованого типу"Дніпровської міської ради
 
МИ РАДІ ВІТАТИ ВАС НА НАШОМУ САЙТІ!

Річний звіт про діяльність(звіт керівника)

Звіт керівника за 2016-2017 н.р.

Відповідно до «Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178 . З метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою,поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у дошкільному навчальному закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації  та відповідно до пункту 6 Примірного положення надається.

 

                                                          ЗВІТ КЕРІВНИКА                                                                                                                                                  

  Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад                      

 (ясла – садок) № 237 комбінованого типу»  Дніпровської міської ради                                                           

 Іваннікової О.В. за 2016 – 2017 навчальний рік                                                                                

 перед педагогічним колективом та батьківським комітетом

Протягом 2016 – 2017 навчального року педагогічний  колектив КЗО «ДНЗ № 237» ДМР організовував освітній  процес Згідно Конституції України, Закону  України  «Про освіту»,  «Про  дошкільну  освіту»,  «Конвенції  про  права  дитини»,  Базового  компонента  дошкільної освіти, державних програм:  «Дитина в дошкільні  роки», «Дитина», відповідно до власного Статуту, корекційних, парціальних  програм  та інших нормативних документів.  Педагогічний колектив здійснював корекційно - навчальний вплив за пріоритетними напрямами роботи, які були визначені у річному  плані, працював  над  оновленням  змісту  роботи з дітьми в центрі якого – особистість, можливість  її розвитку та самореалізації, створення рівних можливостей щодо здобуття дошкільної освіти для  кожної  дитини,  задоволення  потреб  громадян  у нагляді,  догляді  та  оздоровленні   дітей.   

    Педагогічна  рада, методична  рада,  творча  група КЗО «ДНЗ № 237» ДМР спрямовували   зусилля  на  вирішення   наступних  питань:

 • обласної проблеми: «Освітні  стратегії соціалізації в громадянському суспільстві»;
 • міської  проблеми: «Інтеграція родинного та  суспільного  виховання»;
 • формування зв’язного  граматичного  мовлення  у  дітей – логопатів;
 • формування соціально-педагогічної компетенції для  досягнення дошкільної зрілості та  готовності  для навчання  у школі;
 • патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу;
 • забезпечення наступності в  роботі дошкільного  виховання та  початкової  освіти;
 • покращення форм  здобуття  дошкільної освіти дітьми 5-річками, які  не  відвідують  дошкільні  заклади;
 • формування здоров’язберігаючої компетентності;
 • виведення  на  достатній  рівень  роботи, спрямованої  на  безпеку  життєдіяльності   дітей;
 • створення   оптимального   розвиваючого,  предметно – ігрового   середовища;
 • підвищення  педагогічної   компетентності,  рівня  результативності   освітнього   процесу  з  дітьми  та  педкадрами.

        Створювалися  умови щодо безпеки життєдіяльності учасників  освітнього процесу. У 2016-20167н.р.  у КЗО «ДНЗ № 237» ДМР функціонували 6 груп: 4 групи – для дітей з вадами мови, 1 група - для дітей з ППР, 1 група - для  дітей  раннього  віку.

 

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

КЗО «ДНЗ  (ясла-садок) № 237 комбінованого типу» ДМР  укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 17 педпрацівників:  1 завідувач,                            1 вихователь – методист, 1 практичний психолог, 1 музичний керівник, 4 вчителі – логопеди, 9 вихователів.                                                                                                                                 

Освітній  рівень  педагогів:  9 – вища спеціальна,  8 – середня  спеціальна освіта.

           У  2016-2017 р.  курси при ДОІППО  підвищення  кваліфікації закінчили 3 педагоги.

           Педагоги  закладу  постійно  підвищували свій професійний  рівень шляхом самоосвіти, відвідуючи семінари, міські  та  районні методичні об’єднання про  що  звітували  на  педрадах,   педгодинах,  під  час  співбесід.

Вихователі логопедичних  груп, групи раннього віку, вчителі-логопеди презентували свої практичні досвіди, творчі знахідки  під час проведення занять для колективного перегляду: вихователь групи раннього віку  Ясагашвілі Л.В. - ігрове заняття з розвитку мовлення, ознайомлення з природою «А  вже  весна, а  вже  красна»;  вчитель - логопед Федорова Д.В. заняття, для дітей з ЗНМ ІІІ рівня, 2 рік навчання, тема «Комахи та павуки»;  вчитель-логопед Біла  Н.В. -  підгрупове заняття  з дітьми з ЗНМ І рівня, 1 рік навчання, тема «В  гостях  у бабусі»;  вчитель-логопед  Комарова А.О.– інтегроване логопедичне заняття з дітьми старшого дошкільного  віку з діагнозом  ЗНМ – ІІІ рівень, 2 рік навчання, тематичний блок: «Дикі  тварини наших  лісів»;  вчитель – логопед Дулько Ю.О. – фронтальне заняття з дітьми з ЗНМ ІІІ рівня 2 рік навчання, тема «Тварини жарких країн»;  вихователь різновікової групи Макарюк Ю.О.   інтегроване заняття з морально-етичного виховання «Доброта  важлива  всім»;  вихователь різновікової групи Видиш В.В.-  організована пізнавальна діяльність з розвитку мовлення (з елементами грамоти) «Подорож до казкового лісу» ;  вихователь різновікової групи Книш В.Г.-  організована пізнавальна діяльність з сенсорно-пізнавального розвитку та  розвитку мовлення за  темою «Витівки Зимоньки-Зими», вихователь різновікової групи Соловйова В.В.-  організована пізнавальна діяльність з ознайомлення  з навколишнім  «Хто найкращий  майстер на  землі»;  організована пізнавальна діяльність з сенсорно-пізнавального розвитку «В гостях  у гномів».

        Для  слухачів  ДОІППО курсу  навчання вчителів-логопедів,  вихователів  логопедичних  груп  на базі КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 237 комбінованого типу» ДМР проведені  навчальні  відкриті  дні  з  актуальних  проблем  педагогічного  сьогодення: «Інноваційні технології супроводу корекційно - відновлювальної роботи з дітьми - логопатами»,  «Організація  роботи з батьками дітей-логопатів», «Цікаві  ігри для  занять з дітьми-логопатами».

          Планомірно  та  змістовно пройшла  атестація  в системі заходів, спрямованих  на  всебічне  комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогів:  

 • завідувача Іваннікової О.В..  - підтвердження  вищої категорії, підтвердження  педагогічного звання «Вчитель-методист», підтвердження  відповідності  займаної  посади;
 •  вчителя – логопеда Білої Н.В.. – підтвердження I категорії;
 •  вихователя логопедичної групи  Боганцової Г.М.  - підтвердження 9 тарифного розряду.

      Атестація педагогічних працівників проводилась відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.34), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 № 930 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 06.01.2011 р № 1/9-6 «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників», складеному плану атестації в КЗО «ДНЗ № 237» ДМР, графіку підготовки та проведення атестації. У дошкільному закладі працювала атестаційна комісія. Здійснювався системний  перегляд  різних видів організованої  діяльності дітей, стан створення та  вдосконалення розвивального  життєвого  простору,  форми, методи роботи з батьками, вивчалися  рівень роботи по самовдосконаленню та самоосвіті, рейтинг оцінки колегами та батьками

МЕТОДИЧНА РОБОТА

       Методичне  керівництво  у КЗО «ДНЗ № 237» ДМР здійснювалося над різними аспектами розвивального навчання, створенням повноцінної навчальної  діяльності. Кількісний  і якісний  аналіз методичних  заходів,  проведених  упродовж  року,  показав, що  всі  вони  носили  сучасний науково-методичний  і пізнавальний  характер, сприяли підвищенню  професійної  компетентності  педагогів. Методична робота спрямована на формування стійких педагогічних позицій вихователів, вчителів-логопедів, музичного керівника, нормативно та  програмово узгоджених: визнання самоцінності дошкільного дитинства, збереження дитячої субкультури, компетентний підхід до  розвитку особистості. Протягом року у дошкільному   навчальному  закладі  проводилася  робота  по  впровадженню інноваційних  програм, систем,  методичних    технологій:  А.А. Шептіфрац  «У  світі гри  та  фантазії»,  Л. Шульги  «Розвиток  творчих  здібностей  у  дітей»,  Н.І. Мироненко  «Здоров’язберігаючі  технології»., І. Туник «Правове виховання». Координувалася  робота  шляхом  проведення  ефективних  форм  роботи. На  протязі  року  проводився  моніторинг розвитку дітей, досягнення ними життєвої компетентності за визначеними у Базовому компоненті показниками. Педагоги здійснювали системне  планування  та  організацію  пізнавальної  діяльності за  лініями розвитку. Проведені упродовж року педагогічні  ради відображали актуальні проблеми сучасного дитячого садка, проводились в інтерактивних формах: № 1 «Гра  - школа  спілкування»;                             №2 «Підвищення рівня  педагогічної компетентності у  питаннях мовленнєвого розвитку дошкільників»; № 3 «Пріоритетний напрям роботи – патріотичне виховання дошкільників».                                                                              

     На  протязі  навчального  року  здійснювалася   правоосвітня  та  правовиховна  робота.  З  педагогами  закладу   проведені:  диспут  «Захист  прав  особистості  вихованців»,  педгодина  «Методичні  рекомендації  щодо   дітей, неохоплених  дошкільним  вихованням»,  ігрове  моделювання  ситуацій «Умови  формування соціальних  мотивів  поведінки»   тощо.  Правове  виховання  здійснювалося  у формах: уроки  доброти,  свята – «Свято  ввічливості  та  доброти»,  «День  захисту  дітей»,  заняття  з  формування  соціальної  компетентності  дитини  тощо. Правоосвітня  робота  з  батьками  була  відображена  у  таких формах: заняття у «Школі усвідомленого батьківства», всеобуч «Дитина  має  право  на  любов – про це усім  нагадуємо знов», фотовиставка  «Щасливе  дитинство»,  батьківські збори  «Попередження  насильства  в сім’ї»,  зустріч  з  юристом  «Забезпечення   правового  захисту  дитини  в Україні» .                                                               

       Вчителі-логопеди, вихователі логопедичних  груп   та  групи раннього  віку, практичний психолог,  музичний  керівник були  активними учасниками методичних заходів:уроку-панорами «Підвищення якості дошкільної освіти – організація  педпроцесу  по-новому», інтерактивної гри « Складання  моделей оптимізації спілкування та  взаємодії дитини з дітьми та дорослими» ігрового моделювання  ситуацій «Сходинки соціалізації»,  бліц                     - опитування «Формуємо соціально-психологічний статус майбутнього першокласника», навчального семінару «Форми проведення  артикуляційної гімнастики», практикуму «Ігри та вправи казкотерапії», педагогічного турніру «Застосування різних форм організації навчально - мовленнєвої діяльності», конкурсів: «Натхнення    творчості», «Найкраще облаштування спортивного осередку», «Наш майданчик – найкращий», «Кращий мінімузей», «Природа  рідного краю», «Кращий куточок  з українознавства», педагогічної студії «Формування тонких  рухів  пальців у  дітей  з фонетико-фонематичним недорозвитком  мовлення», виставки   «Українська іграшка», майстер-класу «Нетрадиційні форми роботи з дітьми, які мають порушення  мовлення», презентації конспектів вихователів за напрямком «Виховання патріотичних почуттів дітей через ознайомлення з культурою рідної країни», усного журналу «Роль гри у  підготовці  дитини до школи»,  диспуту «Як розвивати мовлення у грі?», засідання круглого столу  «Народознавство-джерело національного духу».

      На  протязі  навчального  року педагогічний  колектив  працював  над   оновленням    змісту  роботи з дітьми, в центрі якого – особистість, можливість  її розвитку та самореалізації, створення рівних можливостей щодо здобуття дошкільної освіти для  кожної  дитини, забезпеченням  інтегрованості та  збалансованості розвитку, виховання  і навчання дітей  раннього та дошкільного  віку, забезпеченням   гармонійного  розвитку особистості  дитини, її фізичного, психічного  здоров’я, виховання  ціннісного  ставлення  до  природного  і  соціального  довкілля,  до  самої  себе,  формування механізмів соціальної  адаптації  та  творчого  втілення  в  умовах  дошкільного  закладу. Педагоги  спрямовували  навчальний  процес   на  досягнення   соціально закріпленого  результату – до розвиненості, до навченості, до вихованості дитини. Набуття різних видів компетенцій дитини дошкільного віку організовували у різних видах діяльності: ігровій, руховій, предметній, образотворчій, музичній, театральній, літературній, сенсорно-пізнавальній, математичній, мовленнєвій, соціокультурній.

Впроваджували в роботу  інноваційні  системи  та  методи  роботи з  дітьми

 • психолого-педагогічні  проекти : «Збережемо природу України», «Я в біду не попаду» ;
 • корекційно-розвивальний  проект  «Мовленнєві ігри та вправи»;
 • здоров’язберігаючі  технології:  казкотерапія,  пісочна  терапія, музикотерапія, лялькотерапія, кольоротерапія;
 • конкурси: «Малюємо казки за творами Сухомлинського», «Світ  очима  дітей»;
 • інтегровані  заняття;
 • ігри – заняття;
 • сюжетно-динамічні заняття;
 • пошуково-дослідницька діяльність;
 • моделювання ситуацій  тощо.

Забезпечувався художньо-естетичний  розвиток  дітей  через залучення  дітей  до різних  видів мистецької  діяльності  та  проведення  низки  заходів  музично-естетичного  циклу: «Свято знань», «Осінь в  гостях  у  малят», «Правила  вивчаємо –  біді запобігаємо», «Новорічні  свята», «День Святого Миколая», «В королівстві феї дорожніх знаків»,  «В гості до усмішки та сміху», «Як весна  до Зими на  гостини прийшла»,  «З  пошаною до Кобзаря», «Ми йдемо до школи!».                                                                                

Плідно працювали гуртки: «Мовленнєва риторика», з хореографії – «Сюрприз», ізодіяльності  «Чарівні пальчики» .

РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Система традиційних та інноваційних форм та методів роботи з дітьми  сприяла позитивному результату: у засвоєнні дітьми знань, умінь і навичок згідно з Базовим компонентом освіти;  готовності до шкільного навчання дітей-випуск­ників. Підготовка дітей до  школи передбачала: мовленнєвий,  фізичний, емоційний, пізнавальний, особистісний розвиток, готовність до взаємодії з навколишнім світом, розвиток специфічних видів діяльності. Підготовка 29 дітей  до  школи  відповідає вимогам  та  критеріям  оцінки дошкільної  зрілості  дитини.                                                                                             

      Системно  та  кваліфіковано  проводилася  корекційно - відновлювальна  робота  з  дітьми-логопатами,  узгоджена  із загальним  ритмом  роботи дошкільного  закладу,  вчителями-логопедами, практичним психологом закладу  у  тісній співдружності  з вихователями  та  методично забезпечена. Вчителі-логопеди надавали  висококваліфіковану  допомогу дітям  з  вадами мовлення  та  порушенням психічного  розвитку. Зміст навчання був  побудований за  тематичним  принципом,  який  дозволив забезпечити  взаємозв’язок  у роботі  всіх  педагогів. Корекційно - відновлювальну  роботу організовували через впровадження інноваційних технологій: логоритміку,  ігротерапію, арт-терапію, логопедичний масаж, психогімнастику, вправи на  розвиток дихання, на  розвиток загальної та  дрібної моторики, спеціальні  голосові та  артикуляційні  вправи.

Корекційно – розвивальна робота у 2016 -2017 н.р. проводилась з 61 вихованцями.

 

Номер та спеціалізація групи

Кількість дітей з якими здійснювалась корекційно – розвиваюча робота

Результат корекційно – розвиваючої роботи

З позитивною динамікою

З незначною динамікою

З негативною динамікою

група № 2 для дітей з ППР

12

11

1

0

група № 3 логопедична

12

10

2

0

група № 4 логопедична

12

11

1

0

група № 5 логопедична

13

12

1

0

група № 6 логопедична

12

10

2

0

 

З представленої таблиці помітно, що у більшості дітей з якими проводилася корекційно – відновлювальна робота спостерігається позитивна динаміка. Однак варто відмітити, що у 7 дітей-логопатів відмічено незначну динаміку. З цими дітьми робота буде продовжена.

РОБОТА З НАСТУПНОСТІ ІЗ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ

            Реалізація наступності з боку дошкільної ланки освіти має полягати у формуванні готовності дітей старшого дошкільного віку до систематичного навчання і шкільного життя, що передбачає мотиваційну, емоційно-вольову, комунікативну, фізичну підготовку, розвиток пізнавальних психічних процесів та мовлення, прищеплення елементарних навчальних умінь. Задля реалізації цих завдань:                                                                                

 • ​вихователем-методистом створено інформаційно - педагогічну бібліотечку для вихователів та батьків з посібниками щодо підготовки дітей до школи;                                               
 • педагогами закладу проводились із дітьми бесіди про школу, майбутнє навчання;                                     
 • практичним психологом вивчалась психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання.

До школи у 2017 році випускається 29 вихованців ДНЗ,  з них 24 дітей-логопатів. До загальноосвітніх шкіл підуть 28 дитини (96.55%): високого рівня - 15 дітей  (51.72%),  достатнього рівня  – 11 дітей (37.93%), середнього рівня -  2 дітей ( 6.9 %), низького рівня  - 1 дитина (3.45%)  ця дитина  зарахована до спеціалізованої школи згідно визначеної програми подальшого навчання.

Вся  адміністративна  діяльність  протягом  2016 – 2017  н. р. була  спрямована  на  створення  належних  умов  для  забезпечення  рівного  доступу  для  здобуття  якісної  освіти.  Відповідно  до  статті 1  Закону  України « Про  дошкільну  освіту»,  КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 237 комбінованого типу» ДМР задовольняє  потреби  громадян  відповідної  території  у  здобутті  дошкільної  освіти.   З  метою  охоплення   навчанням  дітей  5 – річного  віку згідно наказу здійснювався соціально-педагогічний  патронат  дітей, які  виховуються  вдома, надавалася  консультативна  та  методична  допомога  батькам,  а  також   залучення  їх  до  заходів,  які  проводяться у дошкільному закладі: свята, Дні відкритих дверей, виставки, Дні здоров’я тощо. За період  з  жовтня  2016 р.  по квітень  2017 р.  заходи  навчально-розвивального  напрямку   відвідали  всього  37 дітєй.

 Головним пріоритетом в  роботі КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 237 комбінованого типу» ДМР є  співпраця  з родинами,  активне залучення сім’ї  до  створення,  покращення   розвивального середовища,  до  освітньо-виховного  процесу. Сумісно  з  батьками проводили Дні  відкритих  дверей, «круглі  столи», лекторії,  свята,  анкетування, виставки,  диспути,  на  яких  знайомили  з  формами  та  методами роботи  з  дітьми,  розмірковували  над  проблемами  розвитку дитини. Загальні  та  групові збори  на  протязі минулого  навчального  року  вирішували  актуальні  питання  покращення  розвивального  середовища,  виконували  функцію  дієвої  співпраці  батьків  та  педколективу  у  питаннях  збереження   та  покращення  здоров’я   дітей,  соціальної адаптації  дітей, корекційно - відновлювальної  роботи,  активізації  процесу  пізнання,  питань  попередження жорстокого  поводження  в сім’ї, забезпечення передумов готовності  дошкільників  до  навчання  у школі, тощо,  в таких  формах,  як  ігрове моделювання  ситуацій,  тренінги,  диспути. Батьки  всіх  вікових  груп активно  анкетувались  у  питаннях: «Зв’язне  мовлення  вашої дитини»,  «Безпека  дитини  вдома  та на  вулиці», з  питань  мовленнєвого розвитку, виявлення  творчого  потенціалу  дитини  тощо. Дієвою  формою співпраці на  протязі  року була  робота  постійно діючого  Центру  сімейної  творчості  «Веселка».  Результатом  роботи Центру  стали   організовані  виставки: «Осінь різнобарвна»,  «Квітуче  місто» - до  Дня  міста,  «Краса  флористики» - до  Дня  Новокодацького району,  «Зимові  фантазії»,   «Кольоровий  Великдень»,  фотовиставки – «Мій  кумедний  малюк», «Українська  іграшка». Актуальною  інформаційною  та  комунікативно значимою  формою  роботи з   сім’ями  є  проведення засідань «Батьківського  всеобучу» за участю  лікаря, юриста,  психолога, вчителів-логопедів. Змінювалися загальні форми роботи з батьками  на  індивідуальні та  підгрупові: бінарні заняття, сумісні  прогулянки з батьками  тощо. Ефективною задля компетентної  освіченості батьків була робота «Школи усвідомленого батьківства»  та «Логопедичного університету».

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

    Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася  згідно 

Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227 зі змінами від 26.02.2013 № 202/165, спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров`я України від 15.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних  закладах» з метою організації раціонального харчування дітей у дошкільних закладах, для забезпечення Державних норм харчування, затверджених постановою кабінету міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» згідно з рішенням сесії міської ради від 01.12.2016 року № 6/16 «Про міський бюджет  на 2017 рік», рішенням сесії міської ради від 07.09.2016 року 11/13 «Про Програму розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016-2020 роки» зі змінами від 01.12.2016 № 18/16  визначена вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі з урахуванням контингенту дітей у дошкільних навчальних закладах 17 гр 83 к. На одну дитину раннього віку та 28 грн. 28 к. На одну дитину дошкільного віку. Забезпечується харчування однієї дитини раннього віку не меньше ніж 17 гр. 83 к. На день 10 гр. 70 к. – батьківська плата (60%). 7 гр. 13 к. – за рахунок бюджету (40%). Забезпечується харчування однієї дитини дошкільного віку не меньше ніж 28 гр. 28 к. На день 16 гр.  97 к. – батьківська плата (60%), 11 гр. 31 к. – за рахунок бюджету (40%)  

Продукти харчування та продовольча сировина постачалися регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі, проводилося контрольне важення залишків продуктів.

Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів.

З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування,розроблена картотека страв складане двотижневе перспективне меню, на зимово-весняний та літньо-осінній період, яке погоджене начальником головного управління Держспоживслужби в Дніпропетровській області.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ПІДТРИМКИ ВИХОВАНЦІВ ДНЗ

        Одним із напрямків роботи адміністрації ДНЗ є забезпечення прав усіх дітей на  сім’ю, турботу та виховання. Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми (зі змінами та доповненнями)», постановою Кабінету Міністрів від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних та комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров`я України від 27.03.2006 р.№240/165 «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсую чого типу» враховуючи зміни до рішення міської ради від 14.11.2012 № 17/28 «Про Програму розвитку дошкільної освіти у м. Дніпро на 2013 – 2017 роки» керуючись п. 13 «Харчування вихованців дошкільних навчальних закладів, батьки яких є учасниками АТО, здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету у розмірі100% від вартості харчування на день»

Пільгові категорії  (33.3 % ) від загальної кількості дітей, з них:

діти з діагнозом ППР, заїкання                            35 дітей

діти з багатодітних сімей                                       9 дітей

діти батьки яких є учасникам АТО                      5 дітей

діти з малозабезпечених сімей                              2 дитини

 На початок року було складено та надано до районного відділу освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з  багатодітних сімей отримували харчування – з 50% знижкою, діти,   батьки яких  є  учасниками  АТО    та   учасниками   бойових дій та діти з діагнозом ППР або заїкання користуються 100% пільгою.

Практичним психологом розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами. Протягом року сім'ям надавались консультації практичного психолога.    

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

    Велика  увага  надавалася  збереженню  і  зміцненню  здоров’я  дітей,  відповідального  ставлення  до   свого  здоров’я. Лікувально - профілактичну роботу в дошкільному закладі ведуть лікар – педіатр Беспалова Т.П.  , ст. медична сестра Напханько О.О., які постійно контролюють проведення фізично - оздоровчої роботи з дітьми всіх вікових груп. Протягом всього року медпрацівники проводять спостереження за станом здоров'я дітей, фізичного виховання і проведення загартування, за санітарним станом, спільно з вихователем здійснюється контроль за режимом дня і рухової активності, за розвитком рухових навиків у дітей, їх емоційним станом. Для зниження захворюваності колективом ведеться кропітка робота, на протязі  року педагоги використовували  в  роботі  з дітьми здоров’язбережувальні  та  здоров’яформувальні  технології, які реалізовували  комплексно через створення безпечного розвивального середовища, екологічно  сприятливого життєвого  простору, повноцінного медичного обслуговування, харчування, оптимізації рухового  режиму, системного  підходу  до формування  ціннісного  ставлення  до  власного здоров’я  і  мотивації до здорового способу життя, дотримання гармонійних та доброзичливих  взаємин  між  педагогом та  вихованцями, самими дітьми. Слід відмітити  заходи  з фізичного  розвитку  малюків: комплексні, заняття сюжетного характеру, заняття-ігри, фізичні  вправи (гімнастика, елементи  спорту, туризм), спортивні  свята, фізкультурні розваги, олімпіади, Дні  здоров’я. Між  групами закладу був  проведений конкурс на кращий  осередок фізкультурно-оздоровлювальної  активності   дітей. Використовувалися  такі  форми  загартування та  оздоровлення: вітамінотерапія,  коригуючи  гімнастика, ігри  з водою,  гімнастика  для  очей,  крапковий  масаж,  «стежинка  здоров’я».  ходьба босоніж,  дихальна  гімнастика  тощо. Виконання  системи профілактично-оздоровлювальних заходів  сприяло зниженню  рівня захворюваності у 2016-2017 н.р.; кількість захворювань  знизилась,  наприклад, ГРВІ – 4%, захворювань  органів зору – в 1, 3 рази,  порушень  постави - на 2,8 %, порушень  ступні – 2, 6%. Отримані результати зумовлено системою профілактико-оздоровлювальних  заходів,  спрямовано на пом’якшення  адаптації  дітей до  умов  ДНЗ, профілактику сезонного  росту  захворюваності, компенсацію весняної  вітамінної недостатності, зміцнення імунної  системи  часто  хворіючих   дітей,  загартувань,  системою  занять  з  фізичної  культури, корекцією  працездатності  дітей  на  заняттях,  контролем  за  дотриманням  норм  і правил  гігієни  та  харчування  дошкільників

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

    На протязі поточного навчального року, у період з червня 2016 року по червень 2017 року в дошкільному навчальному закладі постійно та своєчасно у разі потреби вживались заходи  з метою створення належних умов для підвищення рівня організації навчально-виховного процесу,зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу. Для цього були залучені додаткові джерела фінансування навчального закладу, а саме благодійна допомога батьків, використання якої було раціональним. Прийом благодійних внесків від батьків здійснюється на добровільній основі (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 № 1222 (із змінами) "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування") з обов'язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку, про що свідчать акти приходу матеріальних цінностей.

Так, у зазначений період було придбано обладнання та здійснені ремонтні роботи:

 

 

Канцтовари

Сегригатори, файли, папір білий, папір газетний, амбарні журнали, зошити, канцелярські книжки, обкладинки,  папки, ручки, олівці, ампули для ручок,  лінійка, клей, скотч, маркери, коректори, скрепки, стікер, файли, калькулятори

2925 гр.40 к.

Послуги ксерокса

Друк  статуту

80 гр.

Виготовлення печатки, штампу ДНЗ

Печатка автоматична COLOP R40, штамп PRINTER 55 (40*60 мм)

550 гр.

Переоформлення документів ДНЗ

Стат. управління, реєстрація статуту

510 гр.

Подписка

«Практика управління дошкільним закладом освіти» на 3 міс. «Дошкільне виховання»

269 гр.

Господарчі товари

Замок навісний 2 шт., плита «Амстронг» 1 шт., відра пластикові на харчоблок 4 шт.,втулка, насадка на м’ясорубку 1 шт., дошка кухонна 9 шт.,термометр на бойлер 1 шт.,ланцюг на пилку, електролампи 15 шт., лампа «ЛЄД» 1 шт., лампа галогенна 3 шт.,лампа енергозберігаюча 3 шт., кран на харчоблок., мішки для сміття 2 уп., бум ага туалетна 20 шт., рушники паперові, губка1уп., сірники 1 уп., освіжував повітря 1 шт. , пральний порошок 8 упак. (4.800 кг), засіб для миття  для посуду 3 уп., мило господарське 10  шт, сода кальцинірована 5 уп. (500 гр.)

2964 гр.23 к.

Миючі засоби

Пральний порошок «Ушастий нянь» (2кг. 400 гр.) -  44 уп. миючі та чистячи засоби – 84 уп.,, миючі для посуду «Бджілка» (500 гр) – 84 уп.

 

41710 гр.

Інтернет, мобільний зв’язок

Інтернет «Вега» , поповнення рахунку по мобільному телефону закладу, кабель подовжувач 1 шт.

2485 гр.

Послуги охорони

Охорона

2170 гр.

Вивіз сміття

Будівельне сміття

500 гр.

Спил дерев

Спил аварійних дерев 9 шт.

6480 гр.

Обрізка аварійних  гілок дерев

1200 гр.

Обстеження лабораторне СЕС

Повітря, мікроклімат, вода, освітлення, їжа.

587 гр. 83 к.

Ремонт оргтехніки

Принтери, комп’ютери,  заправка ксероксу та принтеру

1040 гр.

Ремонт пральної машини

Заміна електроніки, заміна зношених деталей.

1730 гр.

Ремонт бойлера для

підігріву води 1750 м3

Матеріали: труба 17 м., електрод роти 2 упак., круги 2 шт., куток 1,5 м., кран футор 1 шт., відводи 6 м.

 

7030 гр.

Робота: демонтаж, монтаж, перевозка, чистка

Ремонт труби опалення (підвал)

Матеріали: труба 4 м., (металева), труба гофра, кран 1 шт.

1750 гр.

Робота: сантехнічна, зварювальна

Ревізія задвижок 5 шт.

1000 гр.

Ремонт опалення в роздягальні групп № 3, № 4

2004 гр.

Заміна змішувачів

Харчоблок 2 шт., туалет групи № 5 1 шт.

970 гр.

Меблі в кабінет логопеда

Стінка, два дитячих столи, навчальний логопедичний стіл

6500 гр.

Медикаменти

Шприц ( 1 мм.) 15 шт.,салфетки спиртові 25 шт., вітаміни «Ревіт» 8 уп., чай «Протизастудний»  5 пак.

295гр. 10 к.

Ремонт групи та спальні № 5

Матеріал: шпаклівка стартова, фінішна, фарба дисперсна, шпалери, клей, плівка, сітка, куток.

 

17303гр. 90к

Роботи: підготовка стін, стелі, шпаклівка, штукатурка, поклейка шпалер, фарбування стелі.

Ремонт по відновленню відкосів в музичній залі після встановлення м/п вікон (5 шт.)

Матеріали: шпаклівка (стартова, фінішна), ґрунтовка, клей для шпалер, розчинник, пензлі, валик, фарба дісперсна, фарба ПФ, петлі, само різи, дюбеля, куток перфорований, мішки, сітка, лезо.

 

 

4995 гр.

 

Робота: малярні, штукатурні, столярні, доставка матеріалів.

Ремонт сходових клітин

Малярно-штукатурні роботи, фарба

3913 гр.

Ремонт лічильника освітлення

Проведення заземлення на харчоблоці, пральні.

450 гр.

Перетяжка крісла

450 гр.

Ремонт та оновлення

ігрових майданчиків

Фарба, пензлі дерев’яні 16 шт., валик, цемент 1 міш.

435 гр. 50 к.

Ремонт загальної вбиральні

Матеріали: сітка, дюбель, штукатурка, цемент 5 уп., вікно м/п.. алібаст,  сантехніка (унітаз, умивальник), змішувачі, труби, кахель, церезіт, грунтовка.

 

31036 гр.

 Робота: малярно-штукатурні роботи, укладка кахелю,

           

 

Завдяки налагодженню співпраці та взаємодії, здійснювалася допомога за рахунок депутатських коштів депутата  міської ради м. Дніпра Селіванової Людмили Євгеніївни та депутата обласної ради Юревич Тетяни Анатоліївни

 

За сприянням депутата Селіванової Л.Є.

 

Встановлено альтанки 3 шт. на ігрових майданчиках гр.. № 1,№ 4, № 5

78369 гр.

Замінено вікна на м/п у музичній залі 5 шт.

26123 гр.

За сприянням депутата Юревич Л.Є.

 

Замінено скло- блоки 56м2 , встановлено 4 вікна

 

56180 гр.

Районною радою ,РВО надано:

 

Заміна  вікон на м/п  15 шт. та 2 –х балконних дверей

 

199000 гр.

Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради було надано:

Набір столового посуду  (30 компл)

Тарілки, блюдца, чашки, виделки, ложки. ножі

4810 гр.

Кухонний посуд

Таз, відро, таця

1362 гр.

Набір для прибирання 4 комплекти

1656 гр.

Тример

Для стрижки трави

3240 гр.

Холодильник побутовий «SANDI»

9580 гр.

Дезактин 8,020 кг.

2016 гр 10к.

Медикаменти

 

192 гр. 89 к.

       

 

    За висновками роботи КЗО «ДНЗ № 237» ДМР у 2016-2017н.р. можна стверджувати що освітньо- виховна робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано , комплексно, з урахуванням індівідуальних та вікових особливостей , відповідно до вимог державного стандарту-Базового компоненту.

КЗО «ДНЗ № 237» ДМР фуккціонує понад 50 років, а тому першочерговими завданнями є постійне оновлення будівлі, покрівлі , комунікацій. Адміністрація закладу разом з батьківською громадкістю, та за участю депутатів різного рівня  виконують та планують  на новий навчальний рік 2017-2018 рр. проекти удосконалення стану дошкільного закладу. Залишається проблемою заміна газового котла КЧМ на електричні водонагрівачі та заміна електропроводки по групах закладу, капітальні ремонти дитячих вбиралень, придбання постільної білизни, заміна 15 вікон, ремонт пральні, ремонт коридорів, ремонт групи № 4, ремонт спальні групи № 3, ремонт кладової для зберігання продуктів, заміна огрожі, придбання ігрового обладнення, придбання оргтехніки.

Шановні батьки!

  Педагогічний колектив адміністрація КЗО «ДНЗ № 237» ДМР висловлюють щиру подяку за  внесок у розвиток матеріально – технічної бази ,створення належних умов для повноцінного  розвитку дітей. Висловлюємо побажання і в новому навчальному році працювати разом з Вашою підтримкою як свідчення небайдужого ставлення до проблем освіти і розуміння непересічноі важливості дошкільного виховання.

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

 


Новини


1 груд. 2017
СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ!!!
Незабаром свята

24 лист. 2017
Тиждень Знань
Тематичні куточки

20 жовт. 2017
Виставка
Участь у виставці

14 вер. 2017
Батьківські збори
Підсумки

1 вер. 2017
1вересня
З ДНЕМ ЗНАНЬ!!!

1 лист. 2016
Виставка
Запрошуємо всіх батьків до участі та перегляду У всіх вікових групах були організовані виставки "Золота Осінь"

Всі новини