Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 237 комбінованого типу"Дніпровської міської ради
 
МИ РАДІ ВІТАТИ ВАС НА НАШОМУ САЙТІ!

Звіт керівника за 2015-2016 н.р.

Відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178 . З метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою,поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у дошкільному навчальному закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації  та відповідно до пункту 6 Примірного положення надається

                                                         ЗВІТ КЕРІВНИКА                                                                                                                                                   

 Комунального закладу освіти «Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 237

комбінованого типу»  Дніпровської міської ради                                                          

                               Іваннікової О.В. за 2015 – 2016 навчальний рік                                                                                     

перед педагогічним колективом та батьківським комітетом           

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним навчальним закладом.

 

Протягом 2015 – 2016 навчального року педагогічний  колектив КЗО «ДНЗ № 237» ДМР організовував освітній  процес Згідно Конституції України, Закону  України  «Про освіту» ,  «Про  дошкільну  освіту»,  «Конвенції  про  права  дитини»,  Базового  компонента  дошкільної освіти, державних програм:  «Дитина в дошкільні  роки», «Дитина», відповідно до власного Статуту, корекційних, парціальних  програм  та інших нормативних документів.  Педагогічний колектив здійснював корекційно - навчальний вплив за пріоритетними напрямами роботи, які були визначені у річному  плані, працював  над  оновленням  змісту  роботи з дітьми в центрі якого – особистість, можливість  її розвитку та самореалізації, створення рівних можливостей щодо здобуття дошкільної освіти для  кожної  дитини,  задоволення  потреб  громадян  у нагляді,  догляді  та  оздоровленні   дітей.   

    Педагогічна  рада, методична  рада,  творча  група КЗО «ДНЗ № 237» ДМР спрямовували   зусилля  на  вирішення   наступних  питань:

 • обласної проблеми: «Освітні  стратегії соціалізації в громадянському суспільстві»;
 • міської  проблеми: «Інтеграція родинного та  суспільного  виховання»;
 • формування зв’язного  граматичного  мовлення  у  дітей – логопатів;
 • розвиток  творчих  здібностей  дітей;
 • патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу;
 • забезпечення наступності в  роботі дошкільного  виховання та  початкової  освіти;
 • покращення форм  здобуття  дошкільної освіти дітьми 5-річками, які  не  відвідують  дошкільні  заклади;
 • формування здоров’язберігаючої компетентності;
 • виведення  на  достатній  рівень  роботи, спрямованої  на  безпеку  життєдіяльності   дітей;
 • створення   оптимального   розвиваючого,  предметно – ігрового   середовища;
 • підвищення  педагогічної   компетентності,  рівня  результативності   освітнього   процесу  з  дітьми  та  педкадрами.

 

Створювалися  умови щодо безпеки життєдіяльності учасників  освітнього процесу. У 2015-2016 н.р.  у КЗО «ДНЗ № 237» ДМР функціонували 6 груп: 4 групи – для дітей з вадами мови, 1 група - для дітей з ППР, 1 група - для  дітей  раннього  віку.

 

АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

КЗО «ДНЗ № 237» ДМР  укомплектований педагогічними кадрами до складу якого входять 16 педпрацівників:  1 завідувач, 1 вихователь – методист, 1 практичний психолог, 1 музичний керівник, 3 вчителі – логопеди, 9 вихователів.                                                                          

Освітній  рівень  педагогів:  8 – вища спеціальна,  8 – середня  спеціальна освіта.

           У  2015-2016 р.  курси при ДОІППО  підвищення  кваліфікації закінчили 3 педагоги.

           Педагоги  закладу  постійно  підвищували свій професійний  рівень шляхом самоосвіти, відвідуючи семінари, міські  та  районні методичні об’єднання про  що  звітували  на  педрадах,   педгодинах,  під  час  співбесід.

Вихователі логопедичних  груп, групи раннього віку, вчителі-логопеди презентували свої практичні досвіди, творчі знахідки  під час проведення занять для колективного перегляду: вихователь групи раннього віку  Ясагашвілі Л.В. - ігрове заняття з розвитку мовлення, ознайомлення з природою «Незабаром літечко»;  вчитель - логопед Федорова Д.В. та вихователь Видиш В.В.  – бінарне заняття, для дітей з ЗНМ ІІІ рівня, 2 рік навчання, тема «Польові  квіти»;  вчитель-логопед Федорова Д.В. -  підгрупове заняття  з дітьми з ЗНМ ІІІ рівня, 2 рік навчання, тема «Кімнатні рослини»;  вчитель-логопед  Комарова А.О.– інтегроване логопедичне заняття з дітьми старшого дошкільного  віку з діагнозом  ЗНМ – ІІІ рівень, 1 рік навчання, тематичний блок: «Дивовижне поле»;  вчитель – логопед Голуб І.В. – фронтальне заняття з дітьми з ЗНМ ІІІ рівня 2 рік навчання, тема «В гостях у  Смачноїжки»;  вихователь різновікової групи Макарюк Ю.О.  –  організована пізнавальна діяльність за  темою «Зима»;  музичний керівник Слаба Ю.В.  – інноваційне тематичне заняття «В майстерні годинникового майстра».

 Для  слухачів  ДОІППО курсу  навчання вчителів-логопедів,  вихователів  логопедичних  груп  на базі ДНЗ № 237 проведені  навчальні  відкриті  дні  з  актуальних  проблем  педагогічного  сьогодення: «Презентація досвіду роботи впровадження педагогічних технологій корекційно - відновлювальної роботи»,  «Створення сучасного  розвивального середовища  в  логопедичних  групах», «Логопедичні віршовані  вправи», «Поради щодо  складання характеристик дітей з порушенням мовленнєвого розвитку».

          Планомірно  та  грунтовно пройшла  атестація  в системі заходів, спрямованих  на  всебічне  комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогів:  вихователя-методиста Дишлевої О.Л.  - підтвердження вищої категорії, встановлення педагогічного звання «Старший  вихователь»,  вчителя – логопеда Федорової Д.В. - встановлення вищої категорії, вчителя – логопеда Комарової А.О. - встановлення II категорії,  вчителя-логопеда Голуб І.В. - підтвердження II категорії, вихователя логопедичної групи Соловйової В.В. - підтвердження 9 тарифного розряду.

Атестація педагогічних працівників проводилась відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.34), Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06.10.2010 № 930 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 06.01.2011 р № 1/9-6 «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників», складеному плану атестації в КЗО «ДНЗ № 237» ДМР, графіку підготовки та проведення атестації. У дошкільному закладі працювала атестаційна комісія. Здійснювався системний  перегляд  різних видів організованої  діяльності дітей, стан створення та  вдосконалення розвивального  життєвого  простору,  форми, методи роботи з батьками, вивчалися  рівень роботи по самовдосконаленню та самоосвіті, рейтинг оцінки колегами та батьками.

МЕТОДИЧНА РОБОТА

       Методичне  керівництво  у КЗО «ДНЗ № 237» ДМР здійснювалося над різними аспектами розвивального навчання, створенням повноцінної навчальної  діяльності. Кількісний  і якісний  аналіз методичних  заходів,  проведених  упродовж  року,  показав, що  всі  вони  носили  сучасний науково-методичний  і пізнавальний  характер, сприяли підвищенню  професійної  компетентності  педагогів. Методична робота спрямована на формування стійких педагогічних позицій вихователів, вчителів-логопедів, музичного керівника, нормативно та  програмово узгоджених: визнання самоцінності дошкільного дитинства, збереження дитячої субкультури, компетентнісний підхід до  розвитку особистості. Протягом року у дошкільному   навчальному  закладі  проводилася  робота  по  впровадженню інноваційних  програм, систем,  методичних    технологій:  А.А. Шептіфрац  «У  світі гри  та  фантазії»,  Л. Шульги  «Розвиток  творчих  здібностей  у  дітей»,  Н.І. Мироненко  «Здоров’язберігаючі  технології»., І. Туник «Правове виховання». Координувалася  робота  шляхом  проведення  ефективних  форм  роботи. На  протязі  року  проводився  моніторинг розвитку дітей, досягнення ними життєвої компетентності за визначеними у Базовому компоненті показниками. Педагоги здійснювали системне  планування  та  організацію  пізнавальної  діяльності за  лініями розвитку. Проведені упродовж року педагогічні  ради відображали актуальні проблеми сучасного дитячого садка, проводились в інтерактивних формах: №1- «До здоров’я дітей – компетентісний підхід», №2«Організація комунікативно-мовленєвої діяльності дошкільників на  основі дитиноцентризму», № 3 «Пріоритетний напрям роботи – патріотичне виховання дошкільників».                                                                              

На  протязі  навчального  року  здійснювалася   правоосвітня  та  правовиховна  робота.  З  педагогами  закладу   проведені:  диспут  «Захист  прав  особистості  вихованців»,  педгодина  «Методичні  рекомендації  щодо   дітей, неохоплених  дошкільним  вихованням»,  ігрове  моделювання  ситуацій «Умови  формування соціальних  мотивів  поведінки»   тощо.  Правове  виховання  здійснювалося  у формах: уроки  доброти,  свята – «Свято  ввічливості  та  доброти»,  «День  захисту  дітей»,  заняття  з  формування  соціальної  компетентності  дитини  тощо. Правоосвітня  робота  з  батьками  була  відображена  у  таких формах: заняття у «Школі усвідомленого батьківства», всеобуч «Дитина  має  право  на  любов – про це усім  нагадуємо знов», фотовиставка  «Щасливе  дитинство»,  батьківські збори  «Попередження  насильства  в сім’ї»,  зустріч  з  юристом  «Забезпечення   правового  захисту  дитини  в Україні»  тощо.                                                               

Вчителі-логопеди, вихователі логопедичних  груп   та  групи раннього  віку,  музичний  керівник були  активними учасниками методичних заходів: практикуму «Запрошуємо до  розмови  про етикет та  культуру поведінки», ігрового моделювання  ситуацій «Сходинки соціалізації», навчального семінару «Форми проведення  артикуляційної гімнастики», засідання проблемного  столу «Створення оптимального  розвивального середовища в дошкільному закладі»,  практикуму «Ігри та вправи казкотерапії», педагогічного турніру «Застосування різних форм організації навчально - мовленнєвої діяльності», ділової  гри «Сучасний  вихователь. Який він?», уроку-панорами для педагогів «Підвищення якості дошкільної освіти - організація педпроцесу по-новому», педагогічного орієнтиру «Складання моделі  розподілу обов’язків між спеціалістами спеціалізованого дошкільного закладу», конкурсу «Натхнення    творчості» – «Найкраще облаштування спортивного осередку», педагогічної студії «Формування тонких  рухів  пальців у  дітей  з фонетико-фонематичним недорозвитком  мовлення», виставки   «Традиції мого народу», презентації конспектів вихователів за напрямком «Виховання патріотичних почуттів дітей через ознайомлення з культурою рідної країни», мозкового штурму «Розпізнавання випадків насильства та  жорстокого поводження  з дитиною», диспуту «Як розвивати мовлення у грі?», засідання круглого столу  «Народознавство-джерело національного духу», конкурсів: «Проекти – «Наш майданчик – найкращий», «Кращий  мінімузей»,«Екологознай».                                                                                                                                                        

На  протязі  навчального  року педагогічний  колектив  працював  над   оновленням    змісту  роботи з дітьми, в центрі якого – особистість, можливість  її розвитку та самореалізації, створення рівних можливостей щодо здобуття дошкільної освіти для  кожної  дитини, забезпеченням  інтегрованості та  збалансованості розвитку, виховання  і навчання дітей  раннього та дошкільного  віку, забезпеченням   гармонійного  розвитку особистості  дитини, її фізичного, психічного  здоров’я, виховання  ціннісного  ставлення  до  природного  і  соціального  довкілля,  до  самої  себе,  формування механізмів соціальної  адаптації  та  творчого  втілення  в  умовах  дошкільного  закладу. Педагоги  спрямовували  навчальний  процес   на  досягнення   соціально закріпленого  результату – до розвиненості, до навченості, до вихованості дитини. Набуття різних видів компетенцій дитини дошкільного віку організовували у різних видах діяльності: ігровій, руховій, предметній, образотворчій, музичній, театральній, літературній, сенсорно-пізнавальній, математичній, мовленнєвій, соціокультурній.

Впроваджували в роботу  інноваційні  системи  та  методи  роботи з  дітьми

 • психолого-педагогічні  проекти : «Врятуй  себе  сам», «Іграшковий  дивограй» ,« На гостини  в  казку»  тощо;
 • корекційно-розвивальний  проект  «Домашні завдання  для  мам і  тат»;
 • здоров’язберігаючі  технології:  казкотерапія,  пісочна  терапія, музикотерапія, лялькотерапія, кольоротерапія;
 • конкурси: «Крок  до  зірок», «Світ  очима  дітей», «Самий  розумний» тощо;
 • інтегровані  заняття;
 • ігри – заняття;
 • сюжетно-динамічні заняття;
 • пошуково-дослідницька діяльність;
 • моделювання ситуацій  тощо.

Забезпечувався художньо-естетичний  розвиток  дітей  через залучення  дітей  до різних  видів мистецької  діяльності  та  проведення  низки  заходів  музично-естетичного  циклу: «Свято знань», «Осінній ярмарок», «Свято ввічливості  та  доброти», , або Новорічна казка про Попелюшку», «Сон Ялинки в Новорічну  ніч», «День Святого Миколая», «В королівстві феї дорожніх знаків», «В гості до усмішки та сміху»,»Прощавай, зимонька-зима», «День народження Т.Г.Шевченко» «Прощавай, наш садочок!».

 Плідно працювали гуртки: «Мовленнєва риторика», з хореографії – «Сюрприз», ізодіяльності – «Чарівні пальчики».                                                                                                                                                  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Система традиційних та інноваційних форм та методів роботи з дітьми  сприяла позитивному результату: у засвоєнні дітьми знань, умінь і навичок згідно з Базовим компонентом освіти;  готовності до шкільного навчання дітей-випуск­ників. Підготовка дітей до  школи передбачала: мовленнєвий, с фізичний, емоційний, пізнавальний, особистісний розвиток, готовність до взаємодії з навколишнім світом, розвиток специфічних видів діяльності. Підготовка 34 дітей  до  школи  відповідає вимогам  та  критеріям  оцінки дошкільної  зрілості  дитини.                                                                                             Системно  та  кваліфіковано  проводилася  корекційно-відновлювальна  робота  з  дітьми-логопатами,  узгоджена  із загальним  ритмом  роботи дошкільного  закладу,  вчителями-логопедами  у  тісній співдружності  з вихователями  та  медично забезпечена. Вчителі-логопеди надавали  висококваліфіковану  допомогу дітям  з  вадами мовлення  та  порушенням психічного  розвитку. Зміст навчання був  побудований за  тематичним  принципом,  який  дозволив забезпечити  взаємозв’язок  у роботі  всіх  педагогів. Корекційно-відновлювальну  роботу організовували через впровадження інноваційних технологій: логоритміку, ігротерапію, арт-терапію, логопедичний масаж, психогімнастику, вправи на  розвиток дихання, на  розвиток загальної та  дрібної моторики,спеціальні  голосові та  артикуляційні  вправи.

 Корекційно – розвивальна робота у 2015 -2016 н.р. проводилась з 57 вихованцями.

Номер та спеціалізація групи

Кількість дітей з якими здійснювалась корекційно – розвиваюча робота

Результат корекційно – розвиваючої роботи

З позитивною динамікою

З незначною динамікою

З негативною динамікою

група № 2 для дітей з ППР

10

10

0

0

група № 3 логопедична

13

9

3

1

група № 4 логопедична

11

9

2

0

група № 5 логопедична

13

13

0

0

група № 6 логопедична

10

8

2

0

З представленої таблиці помітно, що у більшості дітей з якими проводилася корекційно – відновлювальна робота спостерігається позитивна динаміка. Однак варто відмітити, що у 7 дітей-логопатів відмічено незначну динаміку, а у однієї дитини негативну. З цими дітьми робота буде продовжена.

 

ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ

   Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася  згідно  

Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227 зі змінами від 26.02.2013 № 202/165, спільного наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров`я України від 15.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних  закладах» з метою організації раціонального харчування дітей у дошкільних закладах, для забезпечення Державних норм харчування, затверджених постановою кабінету міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» згідно з рішенням міської ради від 28.01.2015 року № 5/60 «Про міський бюджет на 2015 рік»

Вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2015 році  по квітень 2016  було встановлено 14 гр.72 к.  на день (8 гр. 83 к. – батьківська плата (60%), 5 гр. 89 коп. – за рахунок бюджету (40%)  для дітей, які відвідують групу раннього віку, і 23 грн. 36 коп. на день (14 грн. 02.коп. – батьківська плата (60%), 9 грн. 34 коп. – за рахунок бюджету (40%) грн. для дітей, які відвідують групи  дошкільного навчального закладу.

Згідно п.5 ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту» згідно з рішенням сесії міської ради від 30.03.2016 р. № 3/5 «Про міський бюджет на 2016 рік», рішенням сесії міської ради від 30.03.2016 року 22/5 «Про внесення змін до програми розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016 – 2020 роки» з метою організації раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та дошкільних відділеннях навчально-виховних комплексів з квітня 2016 року   вартість харчування дітей в дошкільному навчальному закладі  встановлено  16 грн. 49 коп. на день (9 грн. 89 коп. – батьківська плата (60%), 6 грн. 60 коп. – за рахунок бюджету(40%) грн. для дітей, які відвідують групу раннього віку, і 26 грн. 16 коп. на день (15 грн. 70 коп. – батьківська плата (60%), 10 грн. 46 коп. – за рахунок бюджету (40%)грн. для дітей, які відвідують групи  дошкільного навчального закладу.

Продукти харчування та продовольча сировина постачалися регулярно, відповідно до заявок на продукти харчування із супровідними документами відповідно до нормативних вимог. Видача готових страв на групи здійснювалася відповідно до графіка видачі їжі. Постійно здійснювався контроль за якістю та терміном використання продуктів, дотримання технології приготування їжі, проводилося контрольне важення залишків продуктів.

Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Медична сестра закладу здійснює профілактичні заходи в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил.

Умови для організації харчування в дошкільному закладі задовільні. Харчоблок має необхідне приміщення, забезпечений проточною гарячою та холодною водою, оснащений необхідним технологічним обладнанням, яке знаходиться в робочому стані. Виконувалися вимоги щодо дотримання санітарно-гігієнічного режиму. Була придбана необхідна кількість миючих, дезінфікуючих засобів та спецодягу за рахунок позабюджетних коштів.

З метою забезпечення збалансованого різноманітного харчування складається двотижневе перспективне меню,розроблена картотека страв, яка погоджена і затверджена відділом гігієни і харчування дітей  управління державної санітарної епідеміологічної служби у Дніпровській області.

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ПІДТРИМКИ ВИХОВАНЦІВ ДНЗ

        Одним із напрямків роботи адміністрації ДНЗ є забезпечення прав усіх дітей на  сім’ю, турботу та виховання. Керуючись Законом України «Про дошкільну освіту», Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми (зі змінами та доповненнями)», постановою Кабінету Міністрів від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року №667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних та комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров`я України від 27.03.2006 р.№240/165 «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсую чого типу» враховуючи зміни до рішення міської ради від 14.11.2012 № 17/28 «Про Програму розвитку дошкільної освіти у м. Дніпропетровську на 2013 – 2017 роки» керуючись п. 13 «Харчування вихованців дошкільних навчальних закладів, батьки яких є учасниками АТО, здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету у розмірі100% від вартості харчування на день»

 

Пільгові категорії  (33.3 % ) від загальної кількості дітей, з них:

діти з діагнозом ППР, заїкання                            29 дітей

діти з багатодітних сімей                                       8 дітей

діти батьки яких є учасникам АТО                      1 дитина

На початок року було складено та надано до районного відділу освіти списки дітей пільгових категорій. На підставі поданих підтверджуючих документів видано наказ про забезпечення цих дітей пільгами в оплаті за харчування: діти з  багатодітних сімей отримували харчування – з 50% знижкою, діти,   батьки яких  є  учасниками  АТО    та   учасниками   бойових дій та діти з діагнозом ППР або заїкання користуються 100% пільгою.

Практичним психологом розроблені відповідні напрямки роботи з дітьми із багатодітних сімей, діти яких потребують соціальної опіки. З батьками та членами родин проведена роз’яснювальна робота щодо права користування пільгами. Протягом року сім'ям надавались консультації практичного психолога.    

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

    Велика  увага  надавалася  збереженню  і  зміцненню  здоров’я  дітей,  відповідального  ставлення  до   свого  здоров’я. Лікувально - профілактичну роботу в дошкільному закладі ведуть лікар – педіатр Беспалова Т.П.  , ст. медична сестра Напханько О.О., які постійно контролюють проведення фізично - оздоровчої роботи з дітьми всіх вікових груп. Протягом всього року медпрацівники проводять спостереження за станом здоров'я дітей, фізичного виховання і проведення загартування, за санітарним станом, спільно з вихователем здійснюється контроль за режимом дня і рухової активності, за розвитком рухових навиків у дітей, їх емоційним станом. Для зниження захворюваності колективом ведеться кропітка робота, на протязі  року педагоги використовували  в  роботі  з дітьми здоров’язбережувальні  та  здоров’яформувальні  технології, які реалізовували  комплексно через створення безпечного розвивального середовища, екологічно  сприятливого життєвого  простору, повноцінного медичного обслуговування, харчування, оптимізації рухового  режиму, системного  підходу  до формування  ціннісного  ставлення  до  власного здоров’я  і  мотивації до здорового способу життя, дотримання гармонійних та доброзичливих  взаємин  між  педагогом та  вихованцями, самими дітьми. Слід відмітити  заходи  з фізичного  розвитку  малюків: комплексні, заняття сюжетного характеру, заняття-ігри, фізичні  вправи (гімнастика, елементи  спорту, туризм), спортивні  свята, фізкультурні розваги, олімпіади, Дні  здоров’я. Між  групами закладу був  проведений конкурс на кращий  осередок фізкультурно-оздоровлювальної  активності   дітей. Використовувалися  такі  форми  загартування та  оздоровлення: вітамінотерапія,  коригуючи  гімнастика, ігри  з водою,  гімнастика  для  очей,  крапковий  масаж,  «стежинка  здоров’я».  ходьба босоніж,  дихальна  гімнастика  тощо. Виконання  системи профілактично-оздоровлювальних заходів  сприяло зниженню  рівня захворюваності у 2015-2016 н.р.; кількість захворювань  знизилась,  наприклад, ГРВІ – 3%, захворювань  органів зору – в 1, 1 рази,  порушень  постави - на 3,6 %, порушень  ступні – 2, 3%. Отримані результати зумовлено системою профілактико-оздоровлювальних  заходів,  спрямовано на пом’якшення  адаптації  дітей до  умов  ДНЗ, профілактику сезонного  росту  захворюваності, компенсацію весняної  вітамінної не статності, зміцнення імунної  системи  часто  хворіючих   дітей,  загартувань,  системою  занять  з  фізичної  культури, корекцією  працездатності  дітей  на  заняттях,  контролем  за  дотриманням  норм  і правил  гігієни  та  харчування  дошкільників

 

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО УКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

    На протязі поточного навчального року, у період з червня 2015 року по червень 2016 року в дошкільному навчальному закладі постійно та своєчасно у разі потреби вживались заходи  з метою створення належних умов для підвищення рівня організації навчально-виховного процесу,зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу. Для цього були залучені додаткові джерела фінансування навчального закладу, а саме благодійна допомога батьків, використання якої було раціональним. Прийом благодійних внесків від батьків здійснюється на добровільній основі (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 № 1222 (із змінами) "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування") з обов'язковим оформленням відповідної документації та відображенням у бухгалтерському обліку, про що свідчать акти оприходування матеріальних цінностей.

Так, у зазначений період було придбано обладнання та здійснені ремонтні роботи

Канцтовари

сегригатори, файли, папір білий, папір газетний, амбарні журнали, зошити, канцелярські книжки, папки, ручки, ампули для ручок,  клей, скотч, маркери, коректори, скрепки, стікер

2948 гр.61 к.

Послуги ксерокса

Друк  кольорових посібників, ламінування

94 гр.

Миючі засоби

Пральний порошок «Ушастий нянь», миючі та чистячи засоби, миючі для посуду «Бджілка».

6322гр.85 к.

Дезінфекційні засоби

АХД – 2000 для дезінфекції рук, «Блонідас» дезінфікувальний засіб

1025 гр.

Інтернет

Інтернет «Вега»  послуги за 12 місяців

1677гр. 50 к.

Послуги охорони

Охорона «Вета»

1836 гр.

Вивіз сміття

Сухостій, листя, тверді побутові відходи, будівельне сміття

1000 гр.

Ремонт оргтехніки

Принтери, комп’ютери, ксерокс

2300 гр.

Ремонт газового котла

1664 гр.

Автоматика для газового котла КЧМ

583 гр.

Ремонт труби над бойлером

425 гр.

Чистка бойлера, змійовика

950 гр.

Ремонт пральної машини

насос, гнучкий шланг, водонагрівальний елемент

1050 гр.

Ремонт спальної кімнати групи № 1

шпалери

2180 гр.

 оплата ремонтних робіт, шпаклівка, штукатурка, фарбування стін, стелі

5560 гр.

Оснащення спальні групи № 1

гардини 3 шт., карнизи 4 шт.

1925 гр.

Заміна столешниці  в мийці групи № 4

950 гр.

Підключення водонагрівача в групі № 3

кабель,  розетки, оплата роботи

2210 гр

Медикаменти

серветки паперові, серветки спиртові, хлоргексидин, шприци, лейкопластери, медичні гумові перчатки, термометри повірені , бахіли та халати одноразові

428гр.05 к.

Прибиральний та садовий інвентар

сапа, граблі, швабра, ганчірки, сміттєві пакети, печатки, рукавиці, відра, мітли ( 10 шт.), віник (1 шт.)

857гр. 87 к.

Кухонні приладдя

 

 

каструлі 2 шт. об’ємом 40 літрів

1320 гр

ложки розливні 2 шт

63 гр.

відра пластикові

40 гр.

ножі для м’ясорубки

180 гр.

щітка для миття овочів

24 гр. 40 к.

Змішувачі води на групах № 5, № 6

420 гр.

Ремонт зливних бачків на групах № 3, № 4

450 гр.

Металеві конструкції під лаву  у тіньовому  навісі на майданчику для прогулянок на групі № 3

250 гр.

Підписка, оснащення методичного кабінету

програми, методичні посібники, посібники для планування газета «Рятівник», журнали -  « Дошкільне виховання», «Практика управління», «Нива знань», книжки «Шахмати», «Корекційна робота»

 

1321гр. 93 к.

Ремонт холодильника «Днепр»

заміна ручки, уплотнювача

370 гр.

Ремонт холодильника «Кодри»

заміна морозильної камери, ремонт автоматики, заправка фріона

700 гр.

Придбання праски «Тефаль»

399 гр.

Трава газонна (насіння)

120 гр.

Ремонт стелі, освітлення

плити для заміни стелі «Армстронг»

614 гр.

лампи енергозберігаючі  та розжарювання, розетки, провід

Килимки гумові 4 шт.

292 гр.

Пожежна безпека

пожежні показники

85 гр. 80 к.

заправка, діагностування вогнегасників

422 гр. 40 к.

страхування ланки пожежної безпеки

442 гр. 48 к.

Ремонт  електричних ваг

270 гр.

Замір опору силової освітлювальної електромереж

650 гр.

Фарба

фарбування: воріт, обладнання на вуличних ігрових майданчиках, сходинки, пожежні сходи запасного виходу

872 гр. 50 к.

Вапно

підбілювання: забору, бордюрів, дерев

575 гр.

Спецодяг

для працівників харчоблоку фартухи та косинки у кількості 4 шт

180 гр.

Комплект меблів

у логопедичний кабінет

меблева стінка, логопедичний стіл з дзеркалом для занять, столи дитячі 2 шт.

6500 гр.

Килимове покриття у роздягальню групи № 5

1130 гр.

Меблева стінка для методичних посібників та господарчого обладнення група № 5

8500 гр.

Шафи для зберігання чистої білизни

 

група № 2

850 гр.

група № 4

500 гр.

група № 6

500 гр.

Віконні блоки

 

група № 4

10380 гр.

група № 6

10155 гр.

Вікна у групі № 2

вікно у туалеті 1 шт, вікно у спальні 1 шт.

4200 гр.

Медичний кабінет

стілець офісний 1 шт., тумба під ксерокс

500 гр.

Сенсорна кімната

килим

4789 гр. 20 к

меблевий модуль

1630 гр.

Оздоблення музичної зали до проведення свят

Новий рік (ялинкові прикраси, гірлянда електрична, ліхтарики)

8 Березня (пластикові квіти, кольоровий папір)

Випускний (гумові кульки)

Тканина для оздоблювання зали, пошив костюмів

 

2796 гр.

             

 

    Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог Базового компоненту. Але є труднощі, які необхідно вирішувати. Дошкільному навчальному закладу № 237 вже 50 років, це вимагає постійних реконструкцій та оновлень у сучасному стилі. Це питання постійно в роботі та залишаються одним із основних на новий 2016 – 2017 навчальний рік. Залишається проблемою заміна 27 вікон, реконструкція тильної сторони споруди закладу, а саме заміна 2 стін зі склоблоків, відбудова прогулянкових павільйонів груп № 2,№ 5,№ 6.

 

Шановні батьки!

 Впродовж навчального року  ми отримали багато добрих  відгуків, побажань на нашу адресу, сподіваємось на подальшу підтримку і співпрацю з вашого боку. Небайдуже ставлення та спільні зусілля до вирішення  нагальних потреб  і надалі сприятимуть створенню комфортних умов перебування кожної   дитини  в нашому дошкільнму закладі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

Головне Меню

Бічне меню

 


Новини


1 груд. 2017
СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ!!!
Незабаром свята

24 лист. 2017
Тиждень Знань
Тематичні куточки

20 жовт. 2017
Виставка
Участь у виставці

14 вер. 2017
Батьківські збори
Підсумки

1 вер. 2017
1вересня
З ДНЕМ ЗНАНЬ!!!

1 лист. 2016
Виставка
Запрошуємо всіх батьків до участі та перегляду У всіх вікових групах були організовані виставки "Золота Осінь"

Всі новини