Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 237 комбінованого типу"Дніпровської міської ради
 
МИ РАДІ ВІТАТИ ВАС НА НАШОМУ САЙТІ!

Робочий навчальний план

 

 

Навчально-виховний план

ЛИСТОПАД

I. Методична  робота з кадрами

п/п

Заходи

Термін

виконання

Відповідаль-

ний

Примітки

1.1

1

Атестація.

Засідання атестаційної комісії. Про хід атестації в ДНЗ.

 

11.11

 

Зав.ДНЗ

Члени АК

 

Протокол

1.2

 

1

Діагностика, моніторингові дослідження

Провести анкетування   педагогів

 «Визначення рівня професійної майстерності і теоретичних знань з формування у дітей основ безпечної поведінки»

 

 

До

14.11

      

 

Метод. рада

 

 

Анкети

1.3

 

1

 

Підвищення професійної компетентності  працівників

Педагогічний акцент. Відповідаль-ність дорослих за здійснення акту насилля в дошкільному  закладі

 

 

15.11

 

 

Завідувач

Творча

група

 

 

Інформація

2

Вивчення ППД з проблеми: Розвиток творчих здібностей   дошкільників.

Л. Шульга

Протягом

року

Вихователь-методист

Дишлева О.Л.

Система

роботи

3

Проблемний  стіл. Формування соціально-комунікативної компетенції дошкільників за  Базовим компонентом

 

21.11

 

Вихователь-методист

Дишлева О.Л.

 

Схема-план

4

 Педагогічна  студія.  Система ігор та  вправ по навчанню  дітей  читанню

27.11

Логопед

Дулько Ю.О.

 

Слайди

5

Інтерактивна гра «Соціалізація дитинив  колективі»

08.11

Вихователь-методист

План

6

 Майстер-клас. Казкова фізкультура

(за М.М. Єфименко)

09.11

Вихователі

Відеозапис

7

Колективний перегляд. Колеса для  машин. Комбіноване заняття для  раннього віку

20.11

Вихователь

Ясагашвілі

Л.В.

Конспект

1.4

1

Самоосвіта

Опрацювання Закону України

»Про дошкільну освіту»

До

26.11

Педагоги

Файли

 

2

 Конвенція про права дитини.

До

25.11

Методист

Педагоги

Нотатки

3

Вивченнян  програми корекції ФФН (автор Ю. Рібцун)

Протягом

місяця

Вчителі-логопеди

Конспект

2.4

Педрада «Формування соціального досвіду дошкільнят»

1.Виконання завдань розвитку діа-монологічної компетенції у театральній діяльності.

2.Відпрацювання етапів роботи щодо підвищення рівня соціально-комунікативної компетентності.

 

27.11

 

Зав.ДНЗ

Вихователь-

методист

 

 

 

Протокол

2.5

 

 1

Удосконалення професійної творчості

Планування та проведення  психолого-педагогічного проекту “Врятуй себе сам!”

 

 

13 – 17.11

 

 

Педагоги

 

 

План

проекту

 

II. Вивчення стану життєдіяльності  дітей

п/п

Тема контролю

Вид

Форма

відображення

Термін

Відповід.

 

1

Перспективність та наступність у роботі логопедів та вихователів

логопедичних груп № 2, 3, 4, 5, 6

Оглядово-

оперативний

Інформація,

рекомендації

11.11

Зав. ДНЗ

 

3

Рівень сформованості компетентності за розділом «Формування комунікативної компетентності дошкільників через організацію театралізованої діяльності »

Темат.

 

Аналіт.звіт

До 08.11

Вихователі

 

 

III. Організаційно-педагогічна   робота

п/п

Заходи

Термін

виконання

Відповідаль-

ний

Примітки

1.1

1

Загальні заходи для дітей

Урок мислення на природі

 

 

02.11

 

Вихователі

 

 

Календар.

План

2

Включення  в  навчальний  зміст  занять по ознайомленню з навколишнім середовищем, з розвитку мовлення теми:

-       Гарні манери і здорові звички;

-       Один вдома;

-       Небезпечні речі;

-       Безпека на дорозі;

-     Люди навколо мене.

 

Протягом

місяця

 

Вихователі

 

 

Календар.

План

3

Читання творів художньої літератури для дітей  про правила поведінки, охорону свого здоровя

Протягом

місяця

Вихователі

 

Дитяча

література

4

“Зелений вогник”. Конкурс  на  краще оформлення  куточків  з  дорожнього руху

13-17.11

Вихователі

 

Положення

5

Дозвілля  з  безпеки  життєдіяльності  дітей «Лісова школа безпеки»

22.11

Муз.керівник

вихователі

Конспект

свята

6

Скласти план та  провести День здоровя

24.11

Вихователі

Музкерівник

План

7

ППД. Казкотерапія, як засіб корекції мовних  порушень

15.11

Логопед

Федорова

Д.В.

Інформація

1.2

 

1

Оснащення освітньо-виховного  процесу

Створення безпечного  середовища в групах

 

До

18.11

 

 

Вихователі

 

 

Інформація

2

Участь колективу в оформленні інтерєру ДНЗ

Протягом

місяця

Педагоги

Пом.вихов.

Ітерєр

3

Виготовлення наочних посібників по охороні  життя,  здоровя  дітей

До

16.11

Вихователі

Осередки

1.3

1

Робота з батьками

Батьківський всеобуч. Заняття – 2.  Зберегти життя та здоровя

 

22.11

      Зав.ДНЗ

Методист

Батьки

 

    Протокол

2

Рекомендації.    Безпека дитини та обов’язки дорослих

26.11

Вихователь

Макарюк Ю.О.

Рекомен-

дації

3

ДЕНЬ  ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ

(за  планом)

22.11

Зав.ДНЗ

педагоги

План

4

Організація Музею книги

До 18.11

Батьківська

рада

План-

схема

1.4

1

Співпраця зі  школою

Екскурсія дітей випускних груп до НВК № 59

 

 

12.11

26.11

 

Вихователі

старших

груп

 

 

     Фотозвіт

2

Брифінг «Екологічна естетика в реалізації наступності дошкільної та початкової освіти

 

22.11

   Педагоги

ДНЗ № 237

НВК № 59

Консульта-

ція

1.5

 

1

Взаємодія закладу з установами, організаціями

Зустріч дітей старшого дошкільного віку з працівниками  ДАІ

 

 

21.11

 

 

Вихователь-методист

 

 

Слайди

 

 

IV.          Робота  методичного  кабінету

п/п

Заходи

Термін

виконання

Відповідальний

Примітки

1

Впорядкувати методичні матеріали 

«Плануємо по-новому»

До

20.11

Вихователь-методист

Дишлева О.Л.

Виставка

до педради

2

Продовжувати реєстрування надходження преси  за  каталогом

Протягом

місяця

Вихователь-

методист

Дишлева О.Л.

Каталог,

журнал

реєстрації

3

Скласти  картотеку  ігор  та  вправ   щодо формування  звязного мовлення  дітей середнього та  старшого віку

Протягом

місяця

Логопед

Біла Н.В.

Картоте-

ка

3

Патріотичне виховання  Виставка   «Традиції мого народу»

До 11.11

Метод. рада

Виставка

4

Поповнити банк даних щодо охорони життя і здоровя  дітей

Протягом

місяця

Вихователь-

методист

Творча група

Папка

5

Патріотичне виховання 

Презентація конспектів вихователів за напрямком «Виховання пат-ріотичних почуттів дітей через ознайомлення з культурою рідної країни»

За мережою занять

Вихователь-методист

Творча група

Конспекти

6

Поповнювати  розділ: “Технологія  проектування психолого-педаго-гічної взаємодії   дорослого  з  дитиною”

Протягом

року

Вихователь-методист

Оформле-

ння

розділу

7

Вивчення ППД Мироненко Н.І. “Використання технології психолого-педагогічного проектування в корекційно-відновлювальній роботі з дітьми-логопатами”

Листопад

Вихователь-методист

Педагоги

 

Поповне-

ння розділу

               

 

V.  Адміністративно-господарська   діяльність

п/п

Заходи

Термін

виконання

Відповідальний

Примітки

5.1

1

Адміністративна діяльність

Здійснення  звітно-інформаційної  системи шляхом залучення педагогів та матеріально-відповідальних працівників

 

Постійно

 

Зав. ДНЗ

 

Звіти

2

Перевірка стану протипожежної безпеки

До

10.11

Комісія з охорони праці

Акт

3

Забезпечити своєчасне проходження працівниками   ДНЗ  медичного обстеження

Постійно

Медсестра

Списки

4

Контроль  за    санітарним   станом   груп, харчоблоку,  ділянок

Постійно

Зав.ДНЗ

медсестра

Журнал

контролю

5

Контроль за харчуванням:

-          виконання державних норм харчування;

-          якість    завезення      продуктів;

санітарно-гігієнічні умови

Постійно

Зав.ДНЗ

Журнал

5.2

 

1

Створення розвивального життєвого  простору

Ремонт групової кімнати № 4

 

 

Листопад

 

 

Департамент

 

 

Кошторис

2

Придбання гардин для  групи № 3

Листопад

Батьківський комітет

Кошторис

3

Капітальний  ремонт пральні

Листопад

Департамент

Кошторис

4

Заміна  вікон у гр.№ 6, 5

Листопад

Батьківський комітет

Кошторис

 

ГРУДЕНЬ

I. Методична робота з кадрами

п/п

Заходи

Термін

виконання

Відповідаль-ний

Примітки

1.1

 

 

1

Атестація, курсова перпідготовка, участь у методичній роботі міста, області

Звіт вихователів по результатам участі в методичних   обєднаннях

 

 

 

06.12

 

 

 

Педагоги

 

 

 

Звіт

2

Вивчення  системи  роботи педагогів, що підлягають  атестації

Протягом

місяця

Атестаційна

комісія

Заняття,

режимні

моменти

3

Засідання  атестаційної  комісії

14.12

Атестаційна

комісія

Протокол

4

Ознайомлення з рейтингом педагогів, які атестуються,  серед   батьків

08.12

Вихователі,

Вчителі-логопеди

 

Анкети

1.2

1

Самоосвіта

Правова освіта: Закон України про охорону дитинства

 

До

10.12

 

 

Педагоги

 

 

Нотатки

2

Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недороз-витком мовлення» ( авт. Рібцун Ю. В.);

 

До 12.12

 

Педагоги

 

Тези

3

«Підвищуємо якість освіти»: вивчення та впровадження освітньої лінії «Шахи»

14-19.12

Педагоги

Пед.

Висновки

1.3

 

1

Підвищення  професійної компетентності  працівників

Проблемний стіл. Формування мовленнєвої компетенції дошкільників за новою редакцією Базового компонента дошкільної  освіти

 

 

13.12

 

 

Вихователь-методист

 

 

Консульта-ція

2

ППД Мироненко Н.І. Казка виховує, розвиває, оздоровлює. Педагогічні читання.

19.12

Вихователь

Боганцова Г.М.

ППД

3

Колективний   перегляд. Логопедичне заняття з елементами ТРВЗ

07.12

Вчитель-логопед

Дулько Ю.О.

Конспект

4

Колективний перегляд. Сюжетне заняття з використанням театралізованої діяльності (мовленнє-вий  розвиток)

15.12

Вихователь

Книш В.Г.

Конспект

5

Логопедичний  університет. Інклюзивне навчання: створення інклюзивного освітнього простору

09.12

Логопед

Федорова Д.В.

Конспект

6

Мозковий штурм «Розпізнавання випадків насильства та  жорстокого поводження  з дитиною”

27.12

Вихователь-методист

Тези

7

Бліц-опитування вихователів «Організація проектної діяльності в ДНЗ»

28.12

Вихователь-методист

Опитувальники

1.4

1

Удосконалення професійної творчості

Патріотичне виховання  Конкурс «Екологознай» (природа України)

 

18-22.12

 

Завідувач

ДНЗ

 

Положе-

ння

1.5

1

Діагностика,  моніторингові дослідження

Діагностика інтелектуального розвитку дітей в гр. № 2, 3, 4, 5, 6

 

 

З

26.12

 

 

Вихователі

 

 

 

Журнал

обстеження

2

Моніторинг якості дошкільної освіти в ДНЗ

09-23.12

Завідувач

Метод. Рада

Діаграми

 

II. Вивчення стану життєдіяльності  дітей

п/п

Тема   контролю

Вид

Форма

відображення

Термін

Відповід.

1

Якість проведення логопедичної години

Тематичний

Звіт

Протягом

року

Зав.ДНЗ

методист

2

Якість проведення ранкової гімнастики, спортивних розваг

Порівняльний

Рекомендації

Протягом

місяця

Зав.ДНЗ

3

Стан навчально – виховного процесу в групі  6 – го року життя

Комплексний

Наказ

Протягом

місяця

Зав.ДНЗ

Методист

4

Виконання розділу:

- мовленнєвий  розвиток дошкільників в  ігровій діяльності

Поточний

Зрізи

контрольних

занять

16-20.12

Зав.ДНЗ

 

5

Стан  ведення планової  доку-ментації  вихователями  з пи-тань  правової  освіченості дошкільників

Вибірковий

Рекомендації

Протягом

місяця

Вихова-тель-методист

 

III. Організаційно-педагогічна   робота

п/п

Заходи

Термін

виконання

Відповідальний

Примітки

3.1

1

Загальні заходи для  дітей

Урок доброти  

 

05.12

 

Вихователі

 

Конспекти

2

День творчості. Вишиваний рушничок. (організована зображу-вальна діяльність засобами ТРВЗ)

20.12

Творча

група,

вихователі

 

Роботи

дітей

3

День Св. Миколая. Дарунки слухня-ним дітям.   Дозвілля.

19.12

Муз.кер.

вихователі

Сценарій

4

Ранки.  Новорічний карнавал.

226,27.12

Муз.кер.

Вихователі

Сценарій

5

Контрольні  заняття  за  I півріччя

18-22.12

Вихователі

Конспекти

3.2

1

Оснащення освітнього процесу

Підготовка  конспектів  підсумкових  занять

 

До

22.12

 

Вихователі

 

Конспекти

2

Поповнення  осередків  СХД

До

19.12

Вихователі

Ігровий

матеріал

3.3

1

Робота з батьками

Групові батьківські збори

6-й рік життя:

«Сімейні традиції як складова духовного здоровя дітей»

«Кольорові казки лікують,розвивають»

5-й р.ж.:

«Виховуємо дитину засобами українського живопису»»

Тренінг «5 мов любові»

Ранній вік

«Щоб малюк заговорив»

«Невідповідність середовища потребам розвитку дитини»

22.12

Зав.ДНЗ

Вихователь-методист

Вихователі

Логопеди

Лікар

Протоколи

3

Зустріч з юристом. Забезпечення правового захисту дитини в Україні

03.12

Зав.ДНЗ

Вихователь-методист

Нотатки

4

Консультація. Ранній вік. Умови розвитку.

05.12

Вихователь

Ясагашвілі Л.В.

Кон-

сультація

5

Поради “Батькам, які  борються  за  свою  дитину, і перемагають” Інклюзивна   освіта.

25.12

Вихователь

Книш В.Г.

Поради

6

«Школа усвідомленого батьківства»

Заняття 2  “Право  на повноцінне дитинство”

07.12

Зав. ДНЗ

Вихователь-методист

Консуль-

тація

7

 Патріотичне виховання  Памятка “Основні  риси  толерантної  особи-стості”

Грудень

Творча

група

Памятка

3.4

1

Співпраця зі школою

Патріотичне виховання  Спільний семінар-практикум «Підготовка та  відзначення свят народного календа-ря, як запорука пробудження любові до  рідної  землі»

 

22.12

Вихователь-методист

ДНЗ № 237, методист

НВК № 59

 

 

Протокол

2

Формування портфоліо дітей старшого дошкільного  віку, учнів  першого класу

Протягом

року

Вихователі

 ДНЗ № 237

Вчителі НВК№59

Портфоліо

3

Театральний тиждень (перегляд вистав підготовлених  школярами)

Грудень

Заступник

директора з

виховної

роботи

 НВК№ 59

Сценарій

 

IV.          Робота  методичного  кабінету

п/п

Заходи

Термін

виконання

Відповідальний

Примітки

1

Оформити альбом «Український

національний  одяг»

До

12.12

Методист

Творча група

Матеріали

папки

2

Виставка методичної літератури «Мовленнєва робота – шляхи оптимізації»

20.12

Методист

Творча група

Виставка

3

Поповнити матеріали розділу “Вза-ємодія з педагогами” на визначення професійної компетентності

До

25.12

Методист

Добірка

матеріалів

4

Презентація фрагментів занять з досвіду роботи педагога

 Макарюк Ю.О. “Логіка. Математика”

Протягом

місяця

Методист

Вихователь

Досвід

5

Виставка «Ознайомлення дітей  з побутом українського народу» 

11-14.12

Вихователі

Добірка

6

Поповнити банк кращих новітніх методик освітнього процесу: «модульна організація навчально-пізнавальної діяльності»

До 13.12

Метод.

рада

   Методика

 

 


Новини


1 груд. 2017
СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ!!!
Незабаром свята

24 лист. 2017
Тиждень Знань
Тематичні куточки

20 жовт. 2017
Виставка
Участь у виставці

14 вер. 2017
Батьківські збори
Підсумки

1 вер. 2017
1вересня
З ДНЕМ ЗНАНЬ!!!

1 лист. 2016
Виставка
Запрошуємо всіх батьків до участі та перегляду У всіх вікових групах були організовані виставки "Золота Осінь"

Всі новини