Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад(ясла-садок) № 237 комбінованого типу"Дніпровської міської ради
 
МИ РАДІ ВІТАТИ ВАС НА НАШОМУ САЙТІ!

Кошторис на 2018 рік

 

      ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002  № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 грудня 2015 року N 1118
 
           
        Затверджений у сумі:  
      Чотири мільйона сімсот вісімдесят тисяч п'ятсот дев'ять гривень 00 копійок(4 780 509,00 грн.)  
                        (сума словами і цифрами)  
           
           
      Начальник управління освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
      (посада)  
      С.Б. Баляй  
    (підпис) (ініціали і призвище)  
      05.02.2018    
       (число, місяць, рік)    
        М.П.  
           
КОШТОРИС           
на 2018 рік  
40506248 Комунальний заклад освіти"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 237 комбінованого типу" Дніпровської міської ради  
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)  
м.Дніпра  
(найменування міста, району, області)  
Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра)  
           
код   та   назва  відомчої  класифікації  видатків та кредитування бюджету 06 Комунальний заклад освіти"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 237 комбінованого типу" Дніпровської міської ради  
           
код  та назва програмної  класифікації  видатків  та  кредитування державного бюджету  
           
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)    0611010   Надання дошкільної освіти  )  
        (грн)  
  Код Усього на рік  РАЗОМ   
Найменування загальний фонд спеціальний фонд  
1 2 3 4 5  
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 4 780 509,00   4 780 509,00  
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 4 780 509,00 х 4 780 509,00  
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х х      
надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х      
(розписати за підгрупами)    х      
інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х      
(розписати за підгрупами)    х      
 інші надходження, у тому числі:   х      
 інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х      
 фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)   х      
 повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету,  класифікації  кредитування бюджету)   х      
  х ** **  
           
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ   х 4 780 509,00   4 780 509,00  
  КРЕДИТІВ - усього          
Поточні видатки 2000 4 780 509,00   4 780 509,00  
Оплата праці  2110 3 291 097,00   3 291 097,00  
Заробітна плата 2111 3 291 097,00   3 291 097,00  
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112        
Нарахування на оплату праці 2120 724 041,00   724 041,00  
Використання товарів і послуг 2200 765 371,00   765 371,00  
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210        
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220        
Продукти харчування 2230 520 265,00   520 265,00  
Оплата послуг (крім комунальних) 2240        
Видатки на відрядження 2250        
Видатки та заходи спеціального призначення 2260        
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 245 106,00   245 106,00  
Оплата теплопостачання 2271        
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 19 803,00   19 803,00  
Оплата електроенергії 2273 92 101,00   92 101,00  
Оплата природного газу 2274 133 202,00   133 202,00  
Оплата інших енергоносіїв 2275        
Оплата енергосервісу  2276        
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280        
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281        
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282        
Обслуговування боргових зобов'язань 2400        
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410        
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420        
Поточні трансферти 2600        
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610        
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620        
Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 2630        
Соціальне забезпечення 2700        
Виплата пенсій і допомоги 2710        
Стипендії 2720        
Інші виплати населенню 2730        
Інші поточні видатки 2800        
Капітальні видатки 3000        
Придбання основного капіталу 3100        
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110        
Капітальне будівництво (придбання) 3120        
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121        
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122        
Капітальний ремонт 3130        
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131        
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132        
Реконструкція та реставрація 3140        
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141        
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142        
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143        
Створення державних запасів і резервів 3150        
Придбання землі та нематеріальних активів 3160        
Капітальні трансферти 3200        
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210        
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220        
Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям 3230        
Капітальні трансферти населенню 3240        
Надання внутрішніх кредитів 4110        
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111        
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112        
Надання інших внутрішніх кредитів 4113        
Надання зовнішніх кредитів 4210        
Нерозподілені видатки 9000        
           
           
Начальник відділу ЦБ департаменту гуманітарної політики ДМР навчальних закладів Новокодацького району   Є.О. Мітіна  
(посада)   (підпис)  (ініціали і прізвище)  
           
Керівник закладу   О.В. Іваннікова  
(посада)   (підпис)  (ініціали і прізвище)  
Спеціаліст I категорії ЦБ  департаменту гуманітарної політики ДМР навчальних закладів Новокодацького району   Ю.В. Лоян  
(посада)   (підпис)  (ініціали і прізвище)  
           
           
05.02.2018          
(число, місяць, рік)          
М.П.***          
* Виноску виключено          
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".  
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.  
           

Новини


1 груд. 2017
СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ!!!
Незабаром свята

24 лист. 2017
Тиждень Знань
Тематичні куточки

20 жовт. 2017
Виставка
Участь у виставці

14 вер. 2017
Батьківські збори
Підсумки

1 вер. 2017
1вересня
З ДНЕМ ЗНАНЬ!!!

1 лист. 2016
Виставка
Запрошуємо всіх батьків до участі та перегляду У всіх вікових групах були організовані виставки "Золота Осінь"

Всі новини